Privacy

Vanaf 1 januari 2013 heeft onze organisatie een privacyreglement. We zijn daar blij mee omdat we nu nog beter kunnen laten zien hoe zorgvuldig wij met de gegevens van uw kind(eren) omgaan. U heeft van ons ook nog een extra informatiebrochure gekregen, zodat u het nog eens op uw gemak kan bekijken. En wilt u het hele reglement een keer zien…..dan bent u van harte welkom. De inzage exemplaren liggen bij de directie.

U vindt het protocol ook als PDF hieronder. Ook treft u hier de handzame informatie folder, waarmee u in één oogopslag ziet wat het protocol doet en betekent.


Elektronisch Leerling Dossier ( ELD )

Binnenkort zal ook onze school mee gaan doen met het Haags Elektronisch Leerling Dossier. Doel van dit ELD is de samenwerking tussen de verschillende instellingen (u moet dan denken aan de scholen, de centra voor jeugd en gezin, de jeugdgezondheidszorg, de politie) nog meer te versterken, zodat kinderen die dat nodig hebben niet tussen wal en schip raken. Wij zijn blij, dat we hieraan gaan meedoen, omdat we zo nog beter de zorg voor onze leerlingen kunnen vormgeven.


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In de Gemeente Den Haag is een samenwerkingsverband ontstaan tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen met als doel kinderen die dreigen een taalachterstand op te lopen snel en goed in kaart te brengen en op de juiste manier hulp te bieden. In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is hiervoor een uitwisselingsplatform (UP) ingericht . Ook onze school doet hieraan mee. Wij doen dat omdat we hiermee alle kinderen nog beter kunnen helpen bij hun taalontwikkeling.