Het goede doel
Het goede doel voor schooljaar 2018-2019:

Het Rode Kruis
Dit jaar gaan we met de hele school met allerlei leuke acties geld ophalen voor Het Rode Kruis.
Het doel van deze organisatie is: Hulp geven aan mensen in nood.Hulp aan mensen in nood:
Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je blaren loopt bij de Vierdaagse of als je oververhit raakt tijdens een hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival.
Maar ook ver weg. Mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom.
Voor jou en voor hen staat Het Rode Kruis klaar. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om je te helpen als je dat nodig hebt.
 
Visie van het Rode Kruis
Met onze vrijwilligers en Rode Kruis-verenigingen in 190 landen bereiden we mensen voor op mogelijke crisissituaties en zorgen we ervoor dat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen. Zo staat niemand er in tijden van nood alleen voor.