Schoolmelk
De kinderen worden bij ons op school in de gelegenheid gesteld
schoolmelk te drinken. Dit gebeurt in samenwerking met Campina.
U kunt uw kind via school hiervoor aanmelden. Halfvolle melk kost
ongeveer € 72,- voor het hele schooljaar. U betaalt € 0,36 per pakje
schoolmelk. Per kwartaal ontvangt u een acceptgirokaart.
Daarop staat de datum waarop betaald moet zijn! Wilt u vooral
op tijd betalen? Doet u dit niet, dan wordt de melklevering voor
uw kind gestopt. U moet dan opnieuw, via een inschrijfformulier,
schoolmelk aanvragen. U kunt niet contant op school betalen, want
de school is slechts het ‘doorgeefluik’. Bij de administratie van onze
school kunt u meer informatie krijgen.
Met vragen over de betaling of levering van de schoolmelk, kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de Campina, tel.: 0900 - 235 63 55.
U kunt ook de website van Campina bezoeken: www.schoolmelk.nl.
Wilt u bij correspondentie de schoolcode 1750 vermelden.

Prof. Mr. A. Anemaschool

Eindstede 4
2543 BL Den Haag
070-3669672
anema@scoh.nlPeuterschool Anema070 - 2040350
PeuterschoolAnema@scoh.nl


Directie
Directeur:
A. Verboom
Adjunct-directeur:
J. v.d. Elst - Broerse